Bengkel Kecemerlangan Diri & Organisasi

1. Ice Breaking (2 jam)
2. Asas Kejayaan Diri & Organisasi (2 jam)
3. Sikap-Sikap Positif Pekerja (2 jam)
4. Ujian Sikap (2 jam)
5. Analisis Diri (2 jam)
6. Bekerja Secara Berpasukan (2 jam)
7. Membina Matlamat Diri & Organisasi (2 jam)
8. Persembahan Kumpulan (2 jam)
9. Kepimpinan (2 jam)
10. Komunikasi Berkesan (2 jam)
11. Simulisasi Kepimpinan & Komunikasi (2 jam)
12. Pengenalan Asas Pengucapan Awam (4 - 6 jam)

Tajuk-Tajuk Utama

1. Kecemerlangan Diri Pelajar Pengawas Sek. Ren./Sek. Men./MATRIKULASI/IPTA/IPTS (4 — 6 jam)
2. Kecemerlangan Diri Guru Sekolah/Pusat Latihan (4 — 6 jam)
3. Kecemerlangan Diri Ibubapa (4 jam)
4. Komunikasi Berkesan (4 — 6 jam)
5. Pengucapan Awam (4 — 6 jam)
6. Kecemerlangan Diri Pekerja (4 jam)
7. Pengurusan Diri Pelajar/Remaja (2 jam)
8. Perubahan Sikap (4 — 6 jam)
9. Pengurusan Stres (4 jam)
10. Bekerja Secara Berpasukan (4 — 6 jam)
11. Asas Kepimpinan (2 — 4 jam)
12. Ketrampilan & Penampilan Diri (2 jam)
13. Disiplin & Kasih Sayang (untuk guru asrama/guru disiplin/kaunselor)

Kursus Asas Keusahawanan Umum/IPTA/IPTS/Jualan Langsung

1. Motivasi Keusahawanan (2 jam)
2. Kompetensi Keusahawanan (2 jam)
3. Kompetensi/Analisis Diri (2 jam)
4. Mengenalpasti Peluang Perniagaan (2 jam)

Bengkel Keusahawanan Umum/IPTA/IPTS

1. Mengenalpasti Peluang Perniagaan (2 jam)
2. Latihan Mengenalpasti Peluang Perniagaan (4 jam)
3. Persembahan Pemilihan Projek (2 jam)
4. Pembungkusan & Pelabelan (2 — 6 jam)

Ceramah Kesenian (Visual)

1. Seni dan Kreativiti (2 jam)
2. Bahasa Tampak dan Nilai Estetik (2 jam)
3. Rekabentuk, Nilai Fungsi & Estetik (2 jam)
4 .
Kerjaya dalam bidang Senilukis dan Senireka (2 jam)

* Dilaksanakan secara pakej atau mengikut tajuk pilihan berasingan.
Hakcipta terpelihara © 2005 mypotensi.com